7000-1921
info@nam.mn
Board
МӨНХОРГИЛ

Цэнд МӨНХОРГИЛ

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Occupation: Хуульч


Job Profession:
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Дипломат Атташе
1998-01-01 — 1991-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Дипломат Гуравдугаар НБД
1991-01-01 — 1995-01-01
— Бусад
АНУ, "Собл энд Ассошиэтс" хуулийн пүүс
Хуульч
1996-01-01 — 1997-01-01
— Хувийн хэвшил
"Мөнх-Оргил, Идэш, Линч" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
1997-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-07-07 — 2020-07-07
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Сайд
2004-09-28 — 2006-01-28
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
ХЗБХ-ны дарга
2006-01-27 — 2007-12-13
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сайд
2007-12-05 — 2008-09-19
— Бусад
МАН
НБД
2012-07-24 — 2013-10-31
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Дэд сайд
2000-01-01 — 2004-01-01

AFFILIATED ORGANIZATIONS

The Mongolian People's Party is a non-governmental organization, which operates in the fields of involving and supporting its members in the implementation of the mission and programs, promoting the party's concepts and activities, conducting research and analysis, and participating in public works that benefit the citizens.