7000-1921
info@nam.mn
Members of the Parliament
АМАРТҮВШИН

Ганибал АМАРТҮВШИН

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Occupation:


Job Profession:
— Бусад
Нидерланд улс, ABN AMRO Bank
Эрсдлийн дэд захирал
1999-01-01 — 2005-01-01
— Бусад
Казакстан улс, JSC Kazkommertsbank
ГЗ-ы Тэргүүн дэд орлогч
2008-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Монгол улсын хөгжлийн банк ХХК
Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2019-05-01 — 2019-12-30
— Хувийн хэвшил
"Хас Банк" ХХК
Ерөнхий захирал
2014-01-01 — 2019-01-01
— Хувийн хэвшил
"Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК
ЭУХО хариуцсан захирал Ер-Захирал
2011-01-01 — 2014-01-01

AFFILIATED ORGANIZATIONS

The Mongolian People's Party is a non-governmental organization, which operates in the fields of involving and supporting its members in the implementation of the mission and programs, promoting the party's concepts and activities, conducting research and analysis, and participating in public works that benefit the citizens.