7000-1921
info@nam.mn
Members of the Parliament
СҮХБААТАР

Жамъянхорлоо СҮХБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Occupation: Эрх зүйч


Job Profession:
— Хувийн хэвшил
"Улаанбаатар-Эрдэм" дээд сургууль
Багш Ахлах багш
1997-07-01 — 2005-05-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүний орон тоо ажилтан
1997-09-01 — 1999-04-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Хууль зүйн бодлогын зөвлөх
1999-04-01 — 2001-02-01
— Төрийн албанд
Сонгуулийн ерөнхий хороо
Нарийн бичгийн дарга
2001-02-01 — 2006-04-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын даргын Ахлах зөвлөх
2019-07-10 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн ТББХ-ны дарга
2008-06-01 — 2012-06-01
— Бусад
МАН
УЗ-ийн гишүүн ЕНБД
2012-07-01 — 2013-10-01
— Бусад
МАХН
ЕНБД
2016-03-01 — 2016-09-01
— Төрийн албанд
ЗГХЭГ
Тэргүүн дэд дарга
2006-02-01 — 2008-06-01

AFFILIATED ORGANIZATIONS

The Mongolian People's Party is a non-governmental organization, which operates in the fields of involving and supporting its members in the implementation of the mission and programs, promoting the party's concepts and activities, conducting research and analysis, and participating in public works that benefit the citizens.