7000-1921
info@nam.mn
Members of the Parliament
НАРАНБААТАР

Нанзад НАРАНБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Occupation: Эдийн засагч


Job Profession:
— Бусад
Цэргийн Их Сургууль
Цэргийн ЭЗ онол хичээлийн багш
1996-01-01 — 1998-01-01
— Төрийн албанд
Төрийн өмчийн хороо
Мэргэжилтэн
1998-01-01 — 2002-01-01
— Төрийн албанд
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ
Засаг дарга
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ
Тамгын газрын дарга
2004-01-01 — 2009-01-01
— Хувийн хэвшил
"Билэгт Говь" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2011-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Өмнөговь Татварын хэлтэс
Хэлтсийн дарга
2002-01-01 — 2004-01-01

AFFILIATED ORGANIZATIONS

The Mongolian People's Party is a non-governmental organization, which operates in the fields of involving and supporting its members in the implementation of the mission and programs, promoting the party's concepts and activities, conducting research and analysis, and participating in public works that benefit the citizens.