7000-1921
info@nam.mn
Members of the Parliament
МӨНХБААТАР

Лхагва МӨНХБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Occupation: Эрх зүйч


Job Profession:
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Газрын дарга
2006-03-23 —
— Бусад
"Хөвсгөл хөгжил сан" ТББ
Тэргүүн
2014-01-01 — 2016-01-01
— Бусад
Монгол Ардын Нам
Даргын зөвлөх
2013-01-01 — 2014-01-01
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Мэргэжилтэн
1999-08-24 —
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Мэргэжилтэн
2000-03-01 —
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Ахлах мэргэжилтэн
2001-03-28 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 —
— Бусад
ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв
Дарга
2008-03-05 —
— Төрийн албанд
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Дарга
2009-04-08 —
— Бусад
Монгол Улсын Засгийн газар
Ерөнхий сайдын зөвлөх
2012-01-01 — 2012-12-31

AFFILIATED ORGANIZATIONS

The Mongolian People's Party is a non-governmental organization, which operates in the fields of involving and supporting its members in the implementation of the mission and programs, promoting the party's concepts and activities, conducting research and analysis, and participating in public works that benefit the citizens.