7000-1921
info@nam.mn
Members of the Parliament
ЦОГТБААТАР

Дамдин ЦОГТБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Occupation: Олон улсын эрх зүйч

Social:
Instagram

Job Profession:
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Төрийн нарийн бичгийн дарга
2008-06-01 — 2011-12-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Сайд
2017-10-01 —
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Атташе
1994-01-01 — 1996-01-01
— Төрийн албанд
Монгол Улсын Их сургууль
Улс төр судлалын багш
1994-01-01 — 1996-01-01
— Төрийн албанд
Монгол Улсын Их сургууль
Эрх зүйн багш
1998-01-01 — 1999-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Мэргэжилтэн
1998-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Дэд захирал
2000-01-01 — 2002-01-01
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн ГБ-ын зөвлөх
2002-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
МУ-ын Ерөнхий сайдын зөвлөх
2011-12-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Сайд
2012-01-01 — 2012-08-01
— Хувийн хэвшил
"Иксиллион" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2012-08-01 — 2014-12-01
— Төрийн албанд
Барилга, хот байгуулалтын яам
Сайд
2014-12-01 — 2015-08-01
— Хувийн хэвшил
Өмгөөллийн "Юс Ти Эс Консалтинг" ХХК
Гадаад хамтын ажиллагааны зөвлөх
2015-09-01 — 2016-04-01
— Хувийн хэвшил
"Иксиллион" ХХК
Зөвлөх
2016-05-01 — 2016-06-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01

AFFILIATED ORGANIZATIONS

The Mongolian People's Party is a non-governmental organization, which operates in the fields of involving and supporting its members in the implementation of the mission and programs, promoting the party's concepts and activities, conducting research and analysis, and participating in public works that benefit the citizens.